Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Лабораторія мікробіології, імунології та молекулярної генетики.

У лабораторії мікробіології, імунології та молекулярної генетики проводяться клінічні та науково-діагностичні дослідження спрямовані на:
– вивчення особливостей мікробної екології макроорганізму, встановлення порушень у мікробіоценозах різних біотопів, аналіз характеристик (фенотипових та генетичних) клінічно значущих лабораторних штамів мікроорганізмів, як маркерів мікробіологічних обтяжень перебігу поширених дерматозів та інфекцій, що передаються статевим шляхом; ведеться постійний моніторинг домінуючих рівнів чутливості/резистентності до антибактеріальних препаратів різних груп клінічно значущих лабораторних штамів мікроорганізмів з розробкою нових підходів до терапії мікробних ускладнень, у тому числі емпіричної стартової. Розробляються нові підходи до удосконалення бактеріологічної діагностики статевих інфекцій, шляхом оптимізації поживних середовищ для вилучення та культивування збудників ІПСШ;
– дослідження імунопатогенезу шкірних та венеричних захворювань та визначення зрушень у роботі клітинної та гуморальної ланок імунітету при цих захворюваннях;
– визначення морфо-гістологічних змін у структури шкіри та сполучної тканини у хворих на поширені дерматози;
– вивчення молекулярно-генетичних механізмів та первинної структури локусів ДНК, пов’язаних з розвитком важких дерматозів; визначення розповсюдження домінантних генотипів облігатних збудників статевих інфекцій;
– розробку підходів до удосконалення бактеріологічної та молекулярно-генетичної діагностики дерматозів і статевих інфекцій з визначенням та розробкою критеріїв прогнозування розвитку їх важких форм

Лабораторія здійснює контроль якості досліджень бактеріологічних лабораторій, що займаються діагностикою ІПСШ, надає учбову та консультативну допомогу.

Фахівці лабораторії приймають участь у організації і проведенні курсів з сучасної лабораторної діагностики ІПСШ для лікарів параклінічних та клінічних спеціальностей.

Завідувач лабораторії мікробіології, імунології та молекулярної генетики – доктор медичних наук, Джораєва Світлана Карьягдиївна.