Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Фаховий журнал – “Дерматологія та венерологія”

Засновник
ДУ „Інститут дерматології та венерології НАМН України”
ISSN: 2308-1066 (Print); 2308-1090 (Online)
Свідоцтво про державну реєстрацію:
КВ No 24388-14228ПР від 24.02.2020р.
Журнал включений до Переліку наукових фахових видань України
категорії Б, медичні спеціальності – 222 (наказ МОН України № 1188 від 24.09.2020 р.).
Галузь науки: медичні науки
Періодичність: 4 рази на рік
Мова видання: українська, англійська
Головний редактор:
доктор медичних наук, професор Яніна Францівна Кутасевич

Заступники головного редактора:
доктор медичних наук, професор Гліб Михайлович Бондаренко

Члени редколегії:

С.С. Арифов (Ташкент, Узбекістан),
Л.А. Болотна (Харків, Україна),
В.М. Волкославська (Харків, Україна),
М. Джафферані (Сагіно, США),
К.Є Іщейкін (Полтава, Україна),
О. Квлівідзе (Тбілісі, Грузія),
О.І. Літус (Київ, Україна),
Г.І. Макуріна (Запоріжжя, Україна),
І.О. Олійник (Харків, Україна),
Н.Ю. Резніченко (Запоріжжя. Україна),
Т.В. Святенко (Дніпро, Україна),
Е.М. Солошенко (Харків, Україна),
Ю.В. Щербакова (Харків, Україна)

Науковий редактор – Г.К. Кондакова

Електронна версія номерів журналу „Дерматологія та венерологія” розміщена на сайтіНаціональної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського www.nbuv.gov.ua, наукометричної бази даних Index Copernicus https://indexcopernicus.com та Google Scholar.

Журнал «Дерматологія та венерологія» представлено у Міжнародних наукометричних базах: Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, СrossRef, ResearchBib, Erih Plus, WorldCat, Dimensions.

Передплата

Номера журналу

2010р №1 №2 №3 №4

2011р №1 №2 №3 №4

2012р №1 №2 №3 №4

2013р №1 №2 №3 №4

2014р №1 №2 №3 №4

2015р №1 №2 №3 №4

2016р №1 №2 №3 №4

2017р №1 №2 №3 №4

2018р №1 №2 №3 №4

2019р №1 №2 №3 №4

2020р №1 №2 №3 №4

2021р №1 №2 №3 №4

2022р №1-2 №3 №4

2023р №1 №2 №3 №4

Інформація для авторів

Редакційна колегія науково-практичного журналу “Дерматологія та венерологія” керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій, що включають правила порядності, конфіденційності, нагляду за публікаціями, облік можливих конфліктів інтересів та ін. У своїй діяльності редакція слідує рекомендаціям Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics), і, зокрема, Керівництву з етики наукових публікацій (Publishing Ethics Resource Kit) видавництва Elsevier, а також спирається на цінний досвід авторитетних міжнародних журналів і видавництв. Дотримання правил етики наукових публікацій усіма учасниками цього процесу сприяє забезпеченню прав авторів на інтелектуальну власність, підвищенню якості видання в очах світової наукової спільноти і виключення можливості неправомірного використання авторських матеріалів в інтересах окремих осіб Це Положення відповідає політиці журналу і є однією з головних складових рецензування та видання журналу.

При розгляді одержаних авторських матеріалів редакція журналу керується «Єдиними вимогами до рукописів, які пред’являються до біомедичних журналів» (Intern.committee of medical journal editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals //Ann. Intern. Med. 1997; 126:36-47).
В журналі друкуються раніш не опубліковані роботи, які відповідають його профілю. До друку не приймаються статті, які є окремими етапами незавершених досліджень, а також статті з порушенням Правил та норм гуманного поводження з біооб’єктами дослідження.
В рукопису повинні бути перелічені усі особи та організації, які надали фінансову подтримку (у вигляді грантів, обладнання, ліків чи усього разом), а також іншу фінансову чи особисту участь.
Статті, що надійшли до редакції, обов’язково проходять подвійне сліпе рецензування. Якщо у рецензентів виникають питання, то стаття із коментарями повертається автору(-рам). Датой, коли стаття надійшла до редакції, вважається дата одержання редакцією її фінального варіанту. Редакція залишає за собою право внесення редакційних змін до тексту, які не викривляють змісту статті (літературна та технологична правка).
Докладно з «Правилами для авторів» можна ознайомитись в журналу «Дерматологія та венерологія»

Ліцензійний договір

Правила для авторів

Перевірка рукописів на плагіат

Рецензування

Політика розкриття і конфлікти інтересів

Політика розміщення препринтів і постпринтів

Авторський контроль рукопису

Перевірте, будь ласка:
• Чи Ви використовували одиниці СІ?
• Чи Ви використовували стандартну термінологію?
• Чи є скорочення слів (термінів) і чи відповідають вони стандартам?
• Чи виконані бібліографічні посилання у тексті, а список літератури оформлено згідно Правил для авторів?
• Чи відповідає Реферат вимогам Правил?
• Чи точно вказані адреса та телефон автора, з яким ведеться листування?
• Чи відповідають текстові підписи ілюстраціям?
• Чи співпадають кількісні данні таблиць з даними тексту?
• Чи відповідають підписи до ілюстрацій вимогам Правил для авторів?
• Чи всі умови дослідження наведені відповідно вимогам Правил?

Адреса редакції:

61057, м. Харків, вул. Чернишевська, 7/9.
E-mail: idvnamnu@ukr.net , зробити примітку: стаття в журнал
тел.: (057)725-00-61.