Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Інформаційне повідомлення №2

Шановні колеги!

Запрошуємо вас прийняти участь в майстер-класі «Клінічний досвід – скарб сучасної дерматовенерології», який відбудеться 24 листопада 2023 року в режимі онлайн на базі ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України». Початок о 12.30.

КАРТКА ЗАХОДУ

Усім учасникам після завершення заходу та тестування будуть надіслані персональні сертифікати. Участь в майстер класі дорівнює 10 балам, які будуть враховані під час атестації на присвоєння/підтвердження лікарської кваліфікаційної категорії.
Ми будемо щиро раді вашій участі у нашому заході.

 

Посилання на реєстрацію https://idvnamnu2423.ticketforevent.com

Інформаційне повідомлення

Шановні колеги!

Маємо честь запросити Вас прийняти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Здобутки та проблеми дерматовенерологічної науки в військовий час» (конференція присвячена 30-річчю Національної академії медичних наук України). Конференція відбудеться 23 – 24 листопада 2023 року в режимі онлайн.

Картка заходу

Усім учасникам після завершення заходу та тестування (за електронним посиланням) будуть надіслані персональні Сертифікати про участь в його роботі. Участь у роботі конференції дорівнює 10 балам, що будуть  враховані під час атестації на присвоєння (підтвердження) лікарської кваліфікаційної категорії (відповідно до Наказу МОЗ України від 22.02.2019 р. № 446 та Наказу МОЗ України від 19.01.2021 р. №74).

Посилання на реєстрацію  https://idvnamnu2023.ticketforevent.com.

            Матеріали конференції будуть опубліковані в науково-практичному журналі «Дерматологія та венерологія».

Вимоги до оформлення тез

1-2 сторінки (повні) друкованого тексту, набраного в текстовому редакторі Microsoft Word, українською або англійською мовами шрифтом Times New Roman 14пт із одинарним міжрядковим інтервалом. Розмір аркуша – А4; орієнтація – книжкова; усі поля по 2 см. Кожен абзац починається з відступом в 1 см. Текст вирівнюється по ширині. Переноси не допускаються.

Назва роботи великими літерами (жирний шрифт) друкується   після УДК. Шрифт – звичайний, напівжирний; вирівнювання по центру. Нижче ПРОПИСНИМИ літерами (шрифт курсив напівжирний)  прізвище та ініціали авторів, посада, установа, країна).

Увага! В тезах необхідно вказати номер державної реєстрації науково-дослідної (науково-технічної) розробки, результати якої

Основний текст розміщається через один порожній рядок після інформації про авторів.

Тези необхідно умовно структурувати. Обов’язково має бути вступ, в якому необхідно окреслити актуальність проблеми. Далі формулюється постановка задачі та мета роботи. Далі за текстом необхідно надати опис матеріалів і методів, отриманих результатів роботи та висновки. Відокремлювати вступ, постановку задачі та інші частини тез не потрібно.

Тези не повинні містити таблиці, графіки, ілюстрації. Усі скорочення (окрім загальноприйнятих) слід розшифрувати при першому згадуванні, дані досліджень наводити в одиницях Міжнародної системи (СІ).

Файл з текстом тез у форматі *.doc направляти на електронну адресу idvnamnu@ukr.net. Прохання файл називати прізвищем першого автора.

Тези, які будуть оформлені з порушенням вимог, опубліковані не будуть.

Тези повинні бути надіслані не пізніше 15 жовтня 2023 року.

Тези доповідей будуть опубліковані у черговому номері журналу „Дерматологія та венерологія”.  Публікація тез – 100 гривень (кількість публікацій для одного автора не обмежена).

Оплата за публікацію тез здійснюється банківським переказом

Отримувач:  ДУ „Інститут дерматології та венерології НАМН України”

   р/р: UA178201720313221001301001224

Банк ДКСУ м. Київ

Код ЄДРПОУ 02012160

Прізвище та ініціали автора (першого автора).

   Призначення платежу: з поміткою «благодійна допомога від (ПІБ фізичної особи)

Увага! Важливо!

У доповідях та у тезах не повинні бути представлені торгові назви лікарських засобів (лише їх хімічні складники) та назви фірм-виробників  (Відповідно до вимог «Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників» (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 р. № 725), п. 17: У разі проведення заходів, за які нараховуються бали безперервного професійного розвитку, провайдери: не рекламують торгові назви лікарських засобів та медичних виробів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку. Посилання на Постанову: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/725-2021-%D0%BF#n13/