Інформаційне повідомлення

Шановні колеги!

Інформуємо Вас про проведення та маємо честь запросити прийняти участь у Науково-практичній конференції з участю міжнародних спеціалістів, яка відбудеться 10-11 листопада 2017 року у м. Харкові, що увійшла до реєстру конгресів та конференцій на 2017 р, посвідчення УкрІНТЕІ №257.

За темою «Сучасні підходи до діагностики, профілактики та інноваційні технології лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, поширених дерматозів, основні організаційні задачі».

  • Епідеміологія, патогенез, діагностика, лікування та профілактика шкірних і венеричних хвороб.
  • Новітні методи діагностики та терапії хронічних дерматозів.
  • Сучасні інноваційні технології діагностики ІПСША в установах різного рівня надання медичної допомоги хворим. Прогрес в лікуванні.
  • Вплив міграційних процесів на розвиток інфекційних дерматозів, їх профілактика.
  • Новітні технології в косметології.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Технічні засоби: мультимедійний проектор.

Оргкомітет конференції:
Україна, 61057,м. Харків, вул. Чернишевська, 7/9
ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», тел. (057) 706-32-00, e-mail: idvnamnu@ukr.net

Контакти:
Волкославська Валентина Миколаївна – зав. відділом науково-аналітичної роботи, д. мед. н. ст. н. с.
Гаврилюк Олександра Анатоліївна, к.мед.н.,м.н.с.
Додаткову інформацію можна отримати на сайті – www.idvamnu.com.ua

Тези доповідей будуть опубліковані в журналі «Дерматологія та венерологія» (науково-практичний журнал). Вартість тез 100 грн. за одну сторінку.

Чекаємо Вас, шановні колеги!

Директор ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»,
Заслужений лікар України,
д.мед.н., професор                                                                        Я. Ф. Кутасевич

Вимоги до оформлення тез

1-2 сторінки друкованого тексту, набраного в текстовому редакторі Microsoft Word українською, російською або англійською мовами шрифтом Times New Roman 14пт із одинарним міжрядковим інтервалом. Розмір аркуша – А4; орієнтація – книжкова; усі границі по 2 см. Кожен абзац починається з відступом в 1 см. Текст вирівнюється по ширині. Переноси не допускаються.

Назва роботи великими літерами (жирний шрифт) друкується   після УДК. Шрифт – звичайний, напівжирний; вирівнювання по центру. Нижче ПРОПИСНИМИ літерами (шрифт курсив напівжирний)  прізвище та ініціали авторів. З нової строки повна назва закладу чи установи, місто.

Основний текст розміщається через один порожній рядок після інформації про авторів. Тези необхідно умовно структурувати. Обов’язково має бути вступ, в якому необхідно окреслити актуальність проблеми. Далі формулюється постановка задачі та мета роботи. Далі за текстом необхідно надати опис отриманих результатів роботи та висновки. Відокремлювати вступ, постановку задачі та інші частини тез не потрібно.

Тези доповідей будуть опубліковані у черговому номері журналу „Дерматологія та венерологія”. Публікація тез – 100 гривень за 1 сторінку (кількість публікацій для одного автора не обмежена).

Оплата за публікацію тез здійснюється банківським переказом

Отримувач:

ДУ „Інститут дерматології та венерології НАМН України”
р/р: 31250366101224
Банк ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 02012160
Прізвище та ініціали автора (першого автора).
Призначення платежу: з поміткою «благодійна допомога від (ПІБ фізичної особи)”)

Файл з текстом тез у форматі *.doc разом із сканованою копією квитанції про сплату направляти на електронну адресу idvnamnu@ukr.net. Прохання файл називати прізвищем першого автора.

Тези, які будуть оформлені з порушенням вимог, опубліковані не будуть.
Тези повинні бути надіслані не пізніше 10 вересня 2017 року.