Шановні колеги!

Інформуємо Вас про проведення та маємо честь запросити прийняти  участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю «Питання профілактики, сучасна діагностика та інноваційні методи терапії в дерматовенерології» яка відбудеться 15-16 листопада 2018 року у м. Харкові, що увійшла до Реєстру конгресів та конференцій на 2018 р. (п. 276)

Програма конференції передбачає наступні питання:

- новітні методи діагностики та терапії хронічних дерматозів та впровадження інноваційних технологій
- інфекційні дерматози та їх профілактика і терапія в умовах збільшення міграції населення та надзвичайних ситуацій
- стан діагностики та лікування сифілісу, хламідіозу, уреаплазмозу, трихоманозу, вірусних інфекцій в лікувальних закладах різних рівнів надання медичної допомоги
- косметологія, як сучасна наука, що динамічно розвивається на теренах України та впровадження її методів в практику медицини
- українські фармацевтичні препарати, що застосовуються в практиці лікаря-дерматовенеролога.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Технічні засоби: мультимедійний проектор

Матеріали будуть надруковані у науково-практичному журналі «Дерматологія та венерологія».

Вимоги до оформлення тез

1-2 сторінки друкованого тексту, набраного в текстовому редакторі Microsoft Word, українською, російською або англійською мовами шрифтом Times New Roman 14пт із одинарним міжрядковим інтервалом. Розмір аркуша – А4; орієнтація – книжкова; усі границі по 2 см. Кожен абзац починається з відступом в 1 см. Текст вирівнюється по ширині. Переноси не допускаються.

Назва роботи друкується великими літерами (жирний шрифт). Шрифт – звичайний, напівжирний; вирівнювання по центру. Нижче ПРОПИСНИМИ літерами (шрифт курсив напівжирний)  прізвище та ініціали авторів. З нової строки повна назва закладу чи установи, місто.

Основний текст розміщається через один порожній рядок після інформації про авторів. Тези необхідно умовно структурувати. Обов’язково має бути вступ, в якому необхідно окреслити актуальність проблеми. Далі формулюється постановка задачі та мета роботи. Далі за текстом необхідно надати опис отриманих результатів роботи та висновки. Відокремлювати вступ, постановку задачі та інші частини тез не потрібно.

Тези доповідей будуть опубліковані у черговому номері фахового журналу „Дерматологія та венерологія”. Публікація тез – 100 гривень за 1 сторінку (кількість публікацій для одного автора не обмежена).

Оплата за публікацію тез здійснюється банківським переказом
Отримувач:

ДУ„Інститут дерматології та венерології НАМН України”
р/р: 31250366101224
Банк ДКСУ м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 02012160
Прізвище та ініціали автора (першого автора).

Призначення платежу: з поміткою «благодійна допомога від (ПІБ фізичної особи)”)

Файл з текстом тез у форматі *.doc разом із сканованою копією квитанції про сплату направляти на електронну адресу idvnamnu@ukr.net. Прохання файл називати прізвищем першого автора.
Тези, які будуть оформлені з порушенням вимог, опубліковані не будуть.
Тези повинні бути надіслані не пізніше 15 вересня 2018 року.

Оргкомітет конференції:
Україна, 61057, м. Харків, вул. Чернишевська, 7/9
ДУ „Інститут дерматології та венерології НАМН України” Тел. (057) 706 32 00
е-mаіl: idvnamnu@ukr.net

Волкославська Валентина Миколаївна – зав. відділом науково-аналітичної роботи, д.мед.н., с.н.с., тел. (057) 706-32-00
Гаврилюк Олександра Анатоліївна – к.мед.н., тел (057)-32-00, +38 097-978-24-52
Стрижак Катерина Гнатівна – лаборант тел. (057) 706-32-00